רשות החשמל מתכננת יותר ייצור עצמי

רשות החשמל מתכננת יותר ייצור עצמי

רשות החשמל מאריכה את הסדר "מונה נטו" המאפשר הקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה סולארית על גבי גגות. לראשונה תהיה אפשרות למשקי בית להפיק חשמל סולארי לשימוש פרטי. לקריאת הכתבה

מקור: גלי צה"ל