ליווי בניה ירוקה של בניין משרדים ראשי של בנק מזרחי טפחות בלוד

ליווי בניה ירוקה של בניין משרדים ראשי של בנק מזרחי טפחות בלוד


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

בנק מזרחי טפחות מצוי בתהליך העברת בניין המשרדים הראשי מתל אביב לאזור התעשייה הצפוני של לוד. לאור מעבר זה ולאורך תהליך התכנון של הפרויקט שולבו עקרונות תכנון של הבנייה ירוקה.
מתוך ראייה וצורך לשפר את איכויות הבנייה, איכות פנים המשרד מבחינת מאור טבעי ואוורור, ובאופן כללי שיפור תנאי העבודה בדגש על בריאות העובד וחיסכון באנרגיה הוחלט על הגשת בקשה לת"י 5281  המבנה קיבל את התואר מבנה ירוק מצטיין.

הליך התכנון של יועצי הבניה הירוקה החל משלב ביניים בתכנון ועוקב עד היום אחרי ביצוע הפרויקט. יועצי הבניה הירוקה השתלבו במרחב היועצים והתקיים הליך תכנון מלא אשר כלל חשיבה מחודשת על אדריכלות הפרויקט, שילוב מערכות חכמות, פתרונות לחיסכון במים וחשמל אל מול כל יועץ ויועץ בתחומו.

  • הפרויקט כולל שילוב טכנולוגיות ייחודיות בתכנון:
  • אפיון זיגוג אופטימלי להחדרת תאורה טבעית
  • אפיון תכנון אדריכלי של "בורות אור" וצוהרי תקרה המאפשרים חדירת תאורה טבעית לעומק החלל
  • אפיון מערכת לחסכון במים החוסכת כ 53% ביחס לבניין סטנדרטי
  • מערכות לחסכון משמעותי בתאורה מלאכותית
  • אפיון חכם של מערכת בקרה ושליטה לחסכון בהוצאות האנרגיה של המבנה

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • סיוע בשלבי התכנון לאפיון פרוגרמטי בהתאם לדרישות התקן לבניה ירוקה
  • תכנון תאורה ואפיון חכם של הזיגוג לביצועים אופטימליים
  • אפיון מערכות בקרה חכמות
  • סיוע בתכנון אופטימלי להחדרת תאורה טבעית לעומק חללי הבניין