משרדי החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב

משרדי החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: המשרד לשירותי איכות הסביבה
אדריכל הפרויקט: קונס אדריכלים
הקיף הפרויקט: מבנה משרדים, 2 קומות, 18,732 מ"ר שטח בנוי
מנהל הפרויקט ביוזמות: לירון זקס
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
צוות הפרויקט ביוזמות: לירון זקס, רן קליק, עפרי טלסניק

הפרויקט מהווה מבנה משרדים של החברה לשירותי איכות סביבה באתר המשוקם בנאות חובב.

המבנה תוכנן בראיה סביבתית וכולל העמדה המאפשרת מערכות אוורור פאסיביות, חימום פאסיבי בחורף ותאורה טבעית באופן אופטימלי. כמו כן, משולבות מערכות אנרגיה מתחדשת להפקת חשמל סולרי מהזיגוג, מערכות לחיסכון אופטימלי במים ומערכות מיזוג אויר חסכוניות.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • התעדה לת"י 5281 לבניה ירוקה – מבניה משרדים
  • בדיקה תרמית לפי ת"י 5282, 1042
  • חישוב אסטרטגיות פאסיביות