מתחם הכוכבים – דיור להשכרה בהרצליה

מתחם הכוכבים – דיור להשכרה בהרצליה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: דניה סיבוס ואפריקה ישראל
אדריכל הפרויקט: דורית ודורון הוק אדריכלים
הקיף הפרויקט: חמישה מבני מגורים בגובה של 7 קומות בכל אחד
מנהל הפרויקט ביוזמות:
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
צוות הפרויקט ביוזמות:

 

כתבה בYnet על הפרויקט: מיזם השכרה לטווח ארוך יצא לדרך בהרצליה

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • תכנון סביבתי
  • ניתוח הצללות ומיקרו אקלים
  • ניתוח אקוסטי
  • ניתוח זיהום אויר
  • ניתוח פתרונות פסולת ופסולת בנין