נוף בראשית עפולה

נוף בראשית עפולה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: אגדים הנדסה ובניה בע"מ, קבוצת משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, קימה ברזילי בע"מ
אדריכל הפרויקט: עודד קסוטו
הקיף הפרויקט: 8 מבני מגורים, 260 יח"ד
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
אגדים חרתה על דיגלה את נושא הבנייה הירוקה ובעקבות כך מסמיכים את כל המבנים שהם יוזמים עפ"י דרישות התקן הישראלי לבניה ירוקה ת"י 5281 גם במקומות בהם אין זו דרישה של הרשויות.
בתהליך תכנון הפרויקט שלווה ע"י צוות יוזמות, הושם דגש על בידוד תרמי עם זיגוג בידודית לקבלת דירוג אנרגטי A, הצללות, תאורה טבעית באזורים משותפים, אוורור וחימום פאסיבי. התאורה בשטחים המשותפים מתוכננת להיות תאורה חסכונית ונשלטת ע"י חיישנים, יותקנו אמצעים לחיסכון ושליטה במים וישנה הקפדה על בחירת חומרים בעלי תו ירוק ושאינם מזיקים לבריאות המשתמשים.
באתרי הבנייה של חברת אגדים ישנה הקפדה גבוהה על ניהול אתר סביבתית הכולל הפרדת פסולת, סדר וניקיון, מניעת זיהומים, שטיפת ערבלים וגלגלים כמו גם מתקנים סניטריים לעובדים ואזורי שהות בזמן העבודה.
שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט:
דו"ח תרמי לפי ת"י 1045
מודל אנרגטי עפ"י ת"י 5282
דו"ח הצללות
אוגדן ירוק עפ"י דרישות ת"י 5281
ליווי צוות התכנון, הפרסום והביצוע לעמידה בדרישות ת"י 5281