סוקולוב רמת גן

סוקולוב רמת גן


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: גרופין בע"מ
אדריכל הפרויקט: v5 אדריכלים
היקף הפרויקט: ליווי מבנה מגורים ברמת גן לשני כוכבים לפי תקן 5281
מנהל הפרויקט ביוזמות: לירון זקס
מחלקה ביוזמות: בנייה ירוקה
צוות הפרויקט ביוזמות: לירון זקס, רן קליק

פינוי בינוי לבניין מגורים חדש ברמת גן אשר תוכנן בסטנדרט גבוה של בניה ירוקה ע"פ בקשת היזם.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • ליווי להתעדה לפי תקן 5281
  • יעוץ תרמי
  • הכנת אוגדן ירוק