פיתוח ירוק בשמורת טבע מצדה

פיתוח ירוק בשמורת טבע מצדה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
אדריכל הפרויקט: גובי קרטס אדריכלים ושמעון מרגולין אדריכלים
הקיף הפרויקט: שיפוץ ירוק והקמת מבנים חדשים בשמורות הטבע: קומראן, עינות צוקים ומצדה
מנהל הפרויקט ביוזמות: עומר רז
מחלקה ביוזמות: בנייה ירוקה
צוות הפרויקט ביוזמות: עומר רז ורן קליק

מבנה חדש המיועד להיות מבנה מאופס אנרגיה (Net Zero Energy)

מבנה נהגים, מצדה

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • בניה ירוקה
  • ייעוץ תרמי
  • ייעוץ לאנרגיה מתחדשת