פרויקט מגורים- אגדים בן ציון בנתניה

פרויקט מגורים- אגדים בן ציון בנתניה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: אגדים
אדריכל הפרויקט: נחום כץ
הקיף הפרויקט: בניין מגורים, 7 קומות, 12 יח"ד
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
מבנה מגורים שהוסמך לבניה ירוקה ע"פ דרישות התקן הישראלי לבניה ירוקה ת"י 5281. בתהליך תכנון הפרויקט שלווה ע"י צוות יוזמות, הושם דגש על בידוד תרמי עם זיגוג משופר, הצללות, אוורור וחימום פאסיבי. התאורה בשטחים המשותפים מתוכננת להיות תאורה חסכונית, יותקנו אמצעים לחיסכון ושליטה במים, אמצעים לבקרה ושליטה על אנרגיה בדירות וישנה הקפדה על בחירת חומרים בעלי תו ירוק ושאינם מזיקים לבריאות המשתמשים.
באתרי הבנייה של חברת אגדים ישנה הקפדה גבוהה על ניהול אתר סביבתית הכולל הפרדת פסולת, סדר וניקיון, מניעת זיהומים, שטיפת ערבלים וגלגלים כמו גם מתקנים סניטריים לעובדים ואזורי שהות בזמן העבודה.
שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט:
דו"ח תרמי לפי ת"י 1045
מודל אנרגטי עפ"י ת"י 5282
דו"ח הצללות
אוגדן ירוק עפ"י דרישות ת"י 5281
ליווי צוות התכנון והביצוע לעמידה בדרישות ת"י 5281