פרויקט מגורים כרמל מול הים- טירת הכרמל

פרויקט מגורים כרמל מול הים- טירת הכרמל


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: אגדים
אדריכל הפרויקט: יורי פושינסקי אדריכלים
הקיף הפרויקט: 3 מבני מגורים, 7 קומות, 82 יח"ד
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
אגדים חרתה על דיגלה את נושא הבנייה הירוקה ובעקבות כך מסמיכים את כל המבנים שהם יוזמים עפ"י דרישות התקן הישראלי לבניה ירוקה ת"י 5281 גם במקומות בהם אין זו דרישה של הרשויות.
בתהליך תכנון הפרויקט שלווה ע"י צוות יוזמות, הושם דגש על בידוד תרמי עם זיגוג משופר ומסנן קרינה, הצללות, תאורה טבעית באזורים משותפים, אוורור וחימום פאסיבי. התאורה בשטחים המשותפים מתוכננת להיות תאורה חסכונית, יותקנו אמצעים לחיסכון ושליטה במים וישנה הקפדה על בחירת חומרים בעלי תו ירוק ושאינם מזיקים לבריאות המשתמשים.
באתרי הבנייה של חברת אגדים ישנה הקפדה גבוהה על ניהול אתר סביבתית הכולל הפרדת פסולת, סדר וניקיון, מניעת זיהומים, שטיפת ערבלים וגלגלים כמו גם מתקנים סניטריים לעובדים ואזורי שהות בזמן העבודה.
שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט:
דו"ח תרמי לפי ת"י 1045
מודל אנרגטי עפ"י ת"י 5282
דו"ח הצללות
אוגדן ירוק עפ"י דרישות ת"י 5281
ליווי צוות התכנון והביצוע לעמידה בדרישות ת"י 5281