תכנית מתאר להתחדשות עירונית ברמלה

תכנית מתאר להתחדשות עירונית ברמלה


תיאור הפרויקט

vc_row]

לכל הפרויקטים

קידום תכנית אב להתחדשות עירונית בסדר גודל של למעלה מ-20,000 יחידות דיור, תוך שימוש באינטנסיביות עירונית, ציפוף, עירוב שימושים, שירותים עירוניים ורווחת הפרט. בפרויקט מתוכנן פיתוח קמפוס עירוני -מרכזי ורחב כמוקד פעילות ראשי ופתרון מערכת תחבורה ראשית, השענות על נתיבי תח"צ, רכבת קלה ורכבת כבדה.
מטרת התוכנית היא ליצור את התשתית התכנונית המתאימה, מתוך ראיה עירונית כוללת, לתוכניות המפורטות להתחדשות עירונית המקודמות בימים אלה על ידי העירייה ביחד עם יזמים שונים. תכנית המתאר להתחדשות עירונית מתייחסת למגוון רחב של נושאים, אשר ישפיעו על התפתחות העיר, על התפתחות השכונות הוותיקות הכלולות בתוכנית ועל איכות החיים של העיר בכלל ותושבי שכונות אלו בפרט.
הליווי הסביבתי של הפרויקט כולל תכנון לניהול פסולת הבניין תכנון של מערכות פסולת פניאומטית
על מנת לייעל את פינוי האשפה עצמה ולייתר את דחסניות האשפה בבניינים ואת השטח והגובה אותן הן צורכות. כמו כן כולל הליווי תכנון ביו – אקלימי המתחשב בקרינת שמש, הצללות ורוחות לאור שלביות הביצוע.