UNIK VIEW בפתח תקוה

UNIK VIEW בפתח תקוה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: א. דורי בניה בע"מ
אדריכל הפרויקט: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
הקיף הפרויקט: בניין מגורים, 27 קומות וקומת גג מעל קומת חניון
מנהל הפרויקט ביוזמות: לירון זקס
מחלקה ביוזמות: בניה ירוקה
צוות הפרויקט ביוזמות: לירון זקס, רן קליק, עפרי טלסניק

מבנה מגורים שהוסמך לבניה ירוקה ע"פ דרישות עירית פתח תקוה.

בתהליך תכנון הפרויקט שלווה ע"י צוות יוזמות, הושם גדש על בידוד תרמי, תאורה טבעית, הצללות ואוורור וחימום פאסיבי.

מעבר לכך, שופרו התנאים לשהייה בחוץ מבחינת שטחי הפיתוח, הוגדרו חללים לייבוש כביסה ומיחזור אשפה. שטח המגרש תוכנן לשימור הנגר העילי ונעשה שימוש חוזר בעודפי העפר.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • דו"ח תרמי לפי ת"י 1045
  • אוגדן ירוק לדרישות עירית פתח תקוה
  • דו"ח הצללות