תכנון סביבתי

חברת יוזמות מתמחה בתכנון סביבתי בכל קני המידה. עובדי החברה נותנים פתרון מלא לכלל צרכי הלקוחות כולל תחומי האקוסטיקה, איכות האוויר, האקולוגיה, שימושי הקרקע ועוד. בין השאר אנו מתמחים בליווי:

  • ליווי סביבתי מלא לתכניות מתאר עירוניות. הניסיון הרב מאפשר לנו לתת מענה מלא לתכנון ארוך טווח ולשלב בו עקרונות מתחום הבניה הירוקה ותכנון בר קיימא.
  • תכניות בניין עיר למגורים, לאזורי תעסוקה ותעשייה ולתכנון משולב.התמחות בליווי תב"עות בקני מידה שונים – החל מאזורי תעשייה ושכונות חדשות וכלה בתכניות הרחבה ליישובים קהילתיים ולתב"עות מפורטות.
  • ליווי תחנות מעבר ומיון לפסולת: בשנים האחרונות , עם מהפכת המיחזור חברת יוזמות מתמחה בליווי סביבתי להקמת מתקני מעבר ומיון של תחנות לטיפול בפסולת. התכנון כולל היבטי איכות אוויר, שפכים, אקוסטיקה והשפעות של תכנון אזורי. כמו כן אנו מתמחים בתכנון מפורט לפסולת.
  • הסמכת חברות לתקני ניהול סביבתי – ISO14000. בין הראשונות בארץ להסמיך וללוות שינוי בניהול סביבתי פנימי של חברות עסקיות וגופים תעשייתיים כולל הכוונה מקצועית וניהול התהליך עד להסמכה מלאה.
  • במתן ליווי סביבתי לפרויקטי התשתיות הגדולים במדינה. מומחים בליווי סטטוטורי סביבתי של סלילת כבישים ופרויקטים תחבורתיים גדולים, של תכנון קווי רכבת ותחנות כוח.
  • הקמת תחנות כוח ובעיקר תחנות על בסיס גז טבעי, תחנות כוח סולאריות (PV) ותחנות כוח תרמו סולאריות. אנו מלווים ליווי מלא לכל אורך שלבי הקמת התחנה – החל מתכנון ראשוני וכלה בתכנון מפורט לקראת מתן טופס 4.
  • ליווי תכנון של כבישים ותשתיות תחבורה בקני מידה שונים- החל מפרויקטים ות"ליים מורכבים וכלה ותכנון של תשתיות תחבורה ציבורית. ניסיון גם בליווי של תכנון וביצוע בתכנון מפורט והקמה בפועל.
  • תכנון והקמה של מסילות רכבת חדשות בכל הארץ. הליווי כולל ליווי אקוסטי, סביבתי ונופי ותיאום על כלל הרשויות המעורבות בתכנון.