תכנון מתקני טיפול בפסולת

תכנון מפורט לפסולת

תכנון מפורט של חדרי אצירת פסולת, טכנולוגיות צמצום נפח פסולת, הפרדת זרמי פסולת שונים בבניינים ופתרונות תכנון מול רשויות.