תכנון מפורט לפסולת

תכנון מפורט לפסולת

תכנון ואישור מול רשויות של חדרי אצירת פסולת, הפרדה לזרמים, פתרונות טכנולוגיים לצמצום נפח פסולת, פינוי ושינוע.