תכנון תאורה בדגש חיסכון

תאורה מלאכותית

תכנון תאורה נכון יכול לחסוך עלויות רבות ליזם הן ברכישת גופי התאורה והן עלויות תפעול שוטפות.
כחלק מתהליך העבודה על מבנים ירוקים, יוזמות מבצעת מודלים שמטרתם לבחון שילוב של שיפור החדרת תאורה מלאכותית ותאורה טבעית לקבלת יעילות מיטבית ושיפור האיכויות המבניות של חללי העבודה/מגורים.