שכונת מרכז הנגב באר שבע

בנייה חדשה, ובפרט בנייה לגובה, כפי שאפשר לראות ברוב רחבי בארץ, גורמת להטלת צל של המבנים המתוכננים על הסביבה.
באקלים הישראלי בו החשיפה לשמש הן בשטחים פתוחים אך גם לשטחי הגגות ליישום מערכות סולאריות ולחזיתות דרומיות לחימום בחורף, שמירה על זכויות השמש של הסביבה הקרובה הוא מרכיב חשוב בתכנון.
ליוזמות כלים ממוחשבים המאפשרים לקבוע במדויק את רמת החשיפה של המבנים המתוכננים ושל הסביבה לשמש וקביעת התאמת התכנון להשגת תכנון אופטימלי על מנת לשמור על זכויות שמש.
הדמיות הצללה וזכויות שמש נדרשות:

  • כחלק מליווי מבנים בתהליך בניה ירוקה – הדרישה למודל היא דרישת סף בתקן הישראלי 5281
  • בוועדות תכנון – בדיקות הצללה וזכויות שמש נדרשות בועדות תכנון מחוזיות ומקומיות כתנאי לקידום פרוייקט בתהליך אישור תב"ע (תוכנית בניין עיר) ובתהליך הוצאת היתר בניה
  • כחלק מבחינת מערכות סולאריות ניתן לבחון עוצמת קרינה לקביעת יעילות מערכות מסוגים שונים