ליווי לתעשיה

לחברת יוזמות רקע עשיר בליווי מפעלי תעשייה שונים ומתן כלל השירותים הסביבתיים הנדרשים לתחום.

הצוות המקצועי מונה מומחים בתחומים שונים ומספק ללקוח טווח מלא של כלל השירותים הסביבתיים הנדרשים לשם הסדרת הפעילות מול הרשויות ולשם שיפור הניהול הסביבתי בתוך המפעל/ הארגון.

לחברה ניסיון עשיר ויכולות מוכחות במתן שירות לכל תחומי התעשייה.