חברת יוזמות מתמחה בליווי מגדלי ומבני משרדים. אנו מלווים פרויקטים החל משלב האפיון הראשוני ועד לפיקוח עליון.

בשל היקפי צריכת האנרגיה שלהם, מבני משרדים מתאפיינים באפשרויות תכנון רבות לחסכון בעלויות בניה ומשאבים. אנו מבצעים סימולציות ממוחשבות בכלים מתקדמים לקביעת החלופה הכדאית ללקוח המתאימה לרצונו ולמאפייני המבנה.

פרויקטים נבחרים