שירותים למנהלי פרויקטים

מנהלי פרויקטים מתמודדים עם אתגרים מורכבים. על מנת שניהול הפרויקטים יזרום ככל האפשר, יוזמות למען הסביבה היא one stop shop לכל השירותים הנדרשים לפרויקט בנושאי בניה ירוקה, תכנון סביבתי ונושאים נוספים.

פרויקטים נבחרים