ליווי בניה ירוקה לשגרירות קוריאה בהרצליה

ליווי בניה ירוקה לשגרירות קוריאה בהרצליה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

שגרירות קוריאה עוברת למשכנה החדש באזור התעשיה של הרצליה והבניין המתוכנן נדרש להבנות על פי התקן לבניה ירוקה 5281.
התכנון המשותף של הבניין על ידי אדריכליים מישראל (ערן מבל אדריכלים) וצוות אדריכלים מקוריאה יצר אתגר להתאמת התכנון לדרישות התקן אך הבניין עומד בדרישות המלואם ואף קיבל את אישור עירית הרצליה לכך.

הפרויקט כלל אפיון של הדרישות לתקן לבניה ירוקה בדגש על התאמת התכנון המקורי לדרישות התקן.
הושם דגש על התאמה דרישות החיסכון באנרגיה ובמשאבים.
בין המרכיבים שקיימים בבניין – מערכת למיחזור מי מזגנים, אגירתם ושימוש בהם להשקיה, מערכת שליטה חכמה על מערכות הבניין הכוללת חיישני נוכחות וחיישני תאורה, תכנון תאורה טבעית אופטימלית בין השאר תודות לתכנון בצורת האות ח' המאפשר חדירת תאורה טבעית לעומק החלל.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • דוח פרוגרמטי של מצב קיים ומצופה בהתאם לדרישות התקן
  • ליווי צוות היועצים למילוי אחר דרישות התקן לבניה ירוקה 5281
  • סיוע בבחירת האסטרטגיות ליישום בהיבטי חסכון באנרגיה, במשאבים ובהוצאה כספית
  • סיוע בקידום סטטוטורי של הפרויקט מול עירית הרצליה