ליווי סביבתי של שכונה ירוקה יבנה B-C

ליווי סביבתי של שכונה ירוקה יבנה B-C


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

שכונת יבנה B-C תוכננה על ידי משרד הבינוי והשיכון כחלק ממספר שכונות ירוקות בעיר יבנה בין השנים 2008-2013.

עסקנו בליווי סביבתי ובניה ירוקה. נאסף חומר רקע סביבתי בנושאי איכות אויר, ריחות, רעש, אקולוגיה ואחרים. ואלו הוצגו בתסקיר השפעה על הסביבה, שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ונוספים כחלק מן התכנית להגשה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.
נערך נספח לבניה ירוקה שהכיל הנחיות סביבתיות לבניה ירוקה בכל ההיבטים של התקן החדש. הוכן נספח שטחים פתוחים שנוספו לתוך "הקו הכחול" של התכנית על מנת לשמרם ולתחזק אותם. בשיתוף אקולוג, קק"ל, משרד הבינוי והעירייה תוך כדי הסכמה על שיקום ותחזוקה שוטפת של השטח לרווחת תושבי העיר

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  •  נספח לבניה ירוקה
  • תסקיר השפעה על הסביבה על כל נספחיו
  • נספח אקולוגי ושימור של שטחים פתוחים
  • סקר עצים בוגרים כולל סימון והחלטה לגבי כל אחד מהם
  • תקנון (הוראות התכנית) ייחודי לשכונה ירוקה