נאנומטריאלס

נאנומטריאלס


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: מפעל נאנומטרליאס
הקיף הפרויקט: אישור מפעל כימי מורכב עם פליטות מורכבות לאויר ולשפכים, חומ"ס רעיל ונדיף
מנהל הפרויקט ביוזמות: יוסי קליק
מחלקה ביוזמות: ליווי לתעשיה

חברת Apnano Materials הינה בעלת המפעל ומעבדות הפיתוח– ננומטריאלס בע"מ. ננומטריאלס היתה הראשונה לייצר מוצרים מסחריים המבוססים על ננו-חלקיקים אנאורגאניים רב שכבתיים של טונגסטן גופרתי עפ"י טכנולוגיה שפותחה במכון וייצמן למדע.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • הכנת היתר פליטה עם יישום המלצות טכנולוגיות סביבתיות חדשניות
  • הכנת סקר קרקע באזור מורכב של אתר ארגמן לשעבר
  • הכנת תיק מפעל סקר סיכונים ותרגיל חרום יחד עם תיק שטח לכבוי אש
  • בצוע סקר שפכים עם המלצות ומעקב למניעת דלף שפכי תעשיה