ספירים – פארק תעשיה ירוק

ספירים – פארק תעשיה ירוק


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: משרד הכלכלה
אדריכל הפרויקט: אדריכלית רות להב
הקיף הפרויקט: הקמת פארק תעשיה ירוק בספירים על שטח של 300 דונם
מנהל הפרויקט ביוזמות: איתי בורשטיין
מחלקה ביוזמות: תכנון סביבתי
צוות הפרויקט ביוזמות: יוסי קליק, רן קליק, איתי בורשטיין, ירון מיכאל

תכנון מפורט להרחבת פארק התעשייה ספירים הממוקם מזרחית לאזור התעשייה שדרות, צפון מזרחית לקיבוץ גבים, והוספת 600 דונם ברוטו (300 נטו).

הגישה לאזור התעשייה תתאפשר מכיוון כביש 334 המחבר בין צומת שדה צבי לצומת דורות ומתחבר באופן ישיר לתוכנית. כביש 232 החוצה את העיר שדרות ומגיע לאזור תעשיה ספירים הקיים.

במסגרת החלטת הממשלה, מס' 2664 הפארק יהווה פארק תעשיה ירוק. הפעלת הפארק תיעשה במתכונת חסכונית וסביבתית תוך השתלבות בתהליכי התכנון העתידיים של הפארק וכן שיפור המצב הקיים: צמצום פליטות, הפחתת פסולת, התייעלות אנרגטית, הקטנת צריכת המים ועוד.

התוכנית משלבת הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה במגרשים לתעשייה, הוראות לפינוי בריכות התמלחת הנמצאות בשטח התוכנית, הוראות בדבר איחוד וחלוקת מגרשים והוראות בדבר חברת ניהול ואחזקה.

הפארק עתיד להוות פיילוט לאזור תעשייה ירוק כפי שיתואר בהמשך. התוכנית מייעדת חלק מהיער הקיים על פי תמ"א 22 לגריעה בהמשך ליער שבוטל בתוכנית 7/בת/22.

פיתוח הרחבת אזור התעשייה יועיל לעיר שדרות וליישובי הסביבה מבחינת מקורות תעסוקה חדשים, עידוד השקעות ופתיחת מפעלים באזור עוטף עזה.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • הטמעת נושאים סביבתיים בתקנון התכנית,
  • כתיבת חוות דעת סביבתית ומתן הנחיות טיפול בבריכות התמלחת
  • סקירה סביבתית מקיפה של כלל נושאי הסביבה באזור התכנית, לרבות תוכניות מתאר ארציות, עתיקות באזור התכנית, קידוחי מים ורדיוסי, פארק נחל שקמה הגובל בתכנית ועוד