פרוייקט לאומי: תחנת כוח תרמו – סולארית באשלים

פרוייקט לאומי: תחנת כוח תרמו – סולארית באשלים


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

תחנת הכוח של MW125 היא הראשונה בארץ ומן הגדולות והיחידות בעולם שפועלת בשיטה של מראות העוקבות אחרי השמש ומסובבות מגדל שמש בגובה של כ240 מ' ועל מנת לחמם מים בדוד קיטור לכ-450 מעלות.
טכנולוגיה זו פותחה בארץ ע"י חב' ברייטסורס.

לתחנה זו היבטים סביבתיים מורכבים: שילובה במדבר ללא פגיעה בטבע ובנוף, מניעת רעש בתוך ה"שקט המדברי", פינוי מוקשים בשטח אש, תכנון לגבה מוגבל עקב אילוצים ביטחוניים.
התחנה משלבת תחנת מחזור משולב בגז טבעי לגיבוי בעת סופות אבק או עננות.

בפרויקט המוגש לאישור המועצה הארצית לתכנון ובניה, ומובל ע"י ממשלת ישראל שהכינה תמ"א מיוחדת לנושא, הכינה יוזמות תסקיר השפעה על הסביבה עבור היזם לצד התסקיר שהכינה המדינה
הסקר כלל פרקי פליטה לאוויר, רעש סביבתי, טיפול נופי, טיפול בתמלחות, מניעת נזקי צפרים, ושימושי ויעודי קרקע.

יוזמות ליוותה את התכנון הכללי ואת התכנון המפורט של היזם לצד התקדמותו במסלול המכרז הממשלתי. יוזמות סיפקה נתונים ל"ברייטסורס" למענים הנדרשים ע"י המדינה

כמו כן ערכה יוזמות סקר יעודי שמושי קרקע ליתכנות להקמת אתרים דומים נוספים בנגב.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • תסקיר השפעה על הסביבה עבור היזם
  • עמידה מול צוות התכנון של היזם למענה סביבתי עבור התכנון המתקדם
  • בדיקת חלופות בהיבטי הניקוז
  • השגת הסכמות עם גורמים ממשלתיים לקראת ההקמה – רשות הניקוז, רשות העתיקות
  • סקר ייתכנות להקמת תחנות דומות