פרויקט לאומי: עיר הבה"דים

פרויקט לאומי: עיר הבה"דים


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

פרויקט עיר הבה"דים הוא מן המורכבים והיקרים שידעה מדינת ישראל. הוא BOT (build operate transfar) הראשון שמופעל ע"י משרד הביטחון.

עיר הבה"דים היא מכללה צבאית לכ-15,000 חיילים עם כ-100 מבנים שונים, בשטח של כ-100,000 מ"ר. מעין עיר קטנה. יוזמות מלווה את התכנון הכללי, של המבנים, השטחים הפתוחים והתשתיות והביצוע עד ההשלמה והמסירה למשרד הביטחון.

בפרויקט זה, נותנת יוזמות שרותים של איכות הסביבה בנושאים רבים ומגוונים: רעש, חומרים מסוכנים, תחנת דלק, מתקן טיהור שפכים מקומי, מערכות לטיפול בשמנים /דלקים, אחסון סביבתי לוגיסטי, ראדון, מתקן מיחזור מקומי לפסולת, תכנית אב ומפורטת למיחזור, תכנון סביבתי של מערכות רפואיות ואספקה רפואית, מטווחים, אחסון נשק ותחמושת. כמו גם תאום עם רשות הטבע והגנים בנושאים של שימור טבע ועם רשות העתיקות בשימור ארכאולוגי.

בנוסף ולפי תנאי המכרז מתוכנן הפרויקט לפי התקן העדכני לבניה ירוקה 5281. כולל בניה מותאמת לאקלים המדבר, הדמיות CFD לזרימת אויר, חסכון בחשמל, מערכות חימום מים משולבות ופוטו-וולוטאי.
במסגרת זו מוגשים כ-70 מבנים לתקן לבניה ירוקה בהכנת תיקי המבנים ואזורים כולל בשלב ההקמה למכון התקנים. מעשה יחודי שכן אין פרוייקט במדינת ישראל שמגיש עשרות מבנים בו זמנית כולל מבני הדרכה, ציבור, לוגיסטיקה, ספורט, מגורים,מפקדות, אחזקות וסדנאות שונות.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • הכנת הנחיות ספציפיות למתכננים לכל מבנה ומבנה, בקרת תכניות ועמידה מול המזמין בנושאי סביבה
  • תכנית אב ומפורטת למיחזור
  • הנחיות למכון טיהור מקומי והחזרת המים לגינון
  • הנחיות לשימור טבע וארכאולוגיה
  • מניעת ראדון במבנים
  • הנחיות למתקן מיחזור מקומי לפסולת בנין
  • השתתפות בעשרות ישיבות תכנון לעשרות המבנים והתשתיות ומתן הנחיות ובקרה בזמן קצר
  • כ-70 תיקי בניה ירוקה ואישורם במכון התקנים