שכונת קריית גנים באר שבע

שכונת קריית גנים באר שבע


תיאור הפרויקט

vc_row]

לכל הפרויקטים

בתחילת דצמבר 2015 החלה עירית באר שבע, באמצעות החברה הכלכלית, בביצוע עבודות פיתוח מסביב ל'וסרמיל' לצורך הקמת שכונת מגורים חדשה במכרז משותף של עיריית באר שבע ורשות מקרקעי ישראל זכו 'אזורים' ו'י.ח.דמרי' בבניית כ־2,000 יחידות דיור על שטח של כ־67 דונם. על פי ההערכות, נאמדת עלות הפרויקט בלמעלה משני מיליארד שקלים.
על פי התב"ע (תוכנית בנין ערים) תתאפשר בנייתם של מגדלי מגורים בני 22-18 קומות, יוקצו 3,000 מ"ר לטובת שטחי מסחר ו־12 אלף מ"ר לבניית משרדים, מרכזי ספורט ונופש, מוסדות חינוך ובריאות ושטחים ירוקים.
בוצעו מודלים אקלימיים לבדיקת קרינת שמש והצללה לחזיתות, גגות ושטחים פתוחים, ולבדיקת רוחות במפלס הרחוב. כמו כן הוכנה פרוגרמה להקצאת קרקע לצרכי ציבור הנובעת בעקבות תוספת האוכלוסייה הצפויה. המודלים האקלימיים שימשו ככלי מנחה להעמדת המבנים והפרוגרמה שימשה כבסיס לתכנון צרכי הציבור השכונתיים בגישת שימושים משולבים. לפי גישה זו חלק מצרכי הציבור (גני ילדים, מרפאות, בתי כנסת) משולבים בקומות מסחר מתחת למגורים. בהמשך לתפיסה זו, מתוכננת במרכז השכונה קריית-חינוך במודל חדשני אשר עונה על צרכי החינוך והקהילה המבונים (כיתות, אודיטוריום) והפתוחים (פארקים, מתקני ספורט), כאשר המתחם פעיל ונגיש לדיירי השכונה והעיר מעבר לשעות בית-הספר.