תחנת הכוח מחזור משולב –מפעלי ים המלח MW400

תחנת הכוח מחזור משולב –מפעלי ים המלח MW400


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

תחנת הכוח מפעלי ים המלח גז טבעי מופעלת מחזור משולב היא מהתחנות הראשונות והגדולות שהתעשייה מקימה לצרכיה. תחנה זו מחליפה תחנה ותיקה של דיזל –גנרטורים שהופעלו במזוט ועלות הפעלתם היא יקרה ומזהמת.

המיקום של התחנה, בצמוד ל"מצוק ההעתקים"  של ים המלח, מהווה אתגר לפיזור מזהמי האויר שמתרכזים על קיר המצוק ובמישור עמיעז.
המיקום בתוך מפעלי ים המלח עבר בחינת חלופות שונות וכן הקמת תחנת הטיפול המקדים בגז הטבעי – PRMS.

בפרויקט המוגש לאישור המועצה הארצית לתכנון ובניה, ריכז צוות יוזמות הכנת תסקיר מורכב של השפעה על הסביבה שכלל סקר סיכונים לגז טבעי, נושא נופי יחודי לאזור, פרק איכות אויר מורכב, מניעת רעש סביבתי ושימושי ויעודי קרקע

בשל המורכבות הטופוגרפית נדרשה עבודה ייחודית לגיבוש מתודולוגיה מוסכמת על המשרד להגנת הסביבה להבנת תוצרי תוכנה AERMODE.

תיאום עם נתג"ז בנושא הפעלה בטיחותית של PRMS  ומניעת סיכונים מחומרים מסוכנים שמוחזקים בתחנה.  כמו גם טיפול בתמלחות ובשפכי תעשיה

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • ריכוז תסקיר השפעה על הסביבה מול הועדות המחוזיות והמועצה הארצית
  • ריכוז צוות המתכננים בINPUT לנושאי סביבה
  • בדיקת החלופות התכנוניות של המיקום במי"ה תוך חיבור לתשתיות קיימות
  • השגת הסכמות עם המשרד להגנת הסביבה בנושאי ניטור איכות אויר