תיק מפעל ותרגול לחומרים מסוכנים

תיק מפעל ותרגול לחומרים מסוכנים


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

יוזמות מתמחה בליווי נושאי חומרים מסוכנים במפעלים מסוכנים מסוגים שונים. הדרישות מגיעות מתוך התנאים בנספחים להיתרי הרעלים של המפעלים ולצורך חידושם.

תיק המפעל לחומרים מסוכנים מכיל את כל הפרטים על היצור אחסון שינוע ומיפוי מדויק של החומרים האלו במפעל. התיק כולל גם אמצעי הטיפול באירוע חומרים מסוכנים: אמצעי הכיבוי, המיגון האישי, צוותי הטיפול באירוע, עזרה ראשונה, תשתיות חירום ועוד.

הצוות ביוזמות סורק את המפעל וממפה בAUTOCAD את כל המפעל בנושאים האלו, מאייש צוותי חירום ומאמן אותם. יחד עם המפעל, מכין תרגיל פנימי ליישם את ממצאי התיק ואת כל האמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים. ואף עוסק בתכנון ותרגול רחב עם "כוחות חוברים" = פיקוד העורף, משטרה, רשות המקומית, כבוי אש, מד"א, והמפעל.

יוזמות מכינה גם תיקים נוספים פרי דרישות השנים האחרונות: תיק מרחקי הפרדה לקולטי קהל לקביעת מרווחי סיכון שבהם לא יוקמו מבנים רגישים מגורים וריכוזי קהל במסחר ובילוי, תיקים לניהול סיכונים למפעלים מבוקרים וסקרים לחיזוק מבנים עם חומרים מסוכנים מרעידות אדמה לפי מדיניות המשרד להגנת הסביבה.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • מיפוי יסודי של החומרים המסוכנים , אמצעי כיבוי אש, מיגון אישי, טיפול בחומרים מסוכנים
  • הקמת צוותי חירום
  • השלמות נדרשות לטיפול באירוע
  • הכנת והפעלת תרגול האירוע
  • אישור תרחישי חומרים מסוכנים על ידי המשרד להגנת הסביבה
  • הקמת נהלי חרום וישומם בתרגיל