תכנית להגדלת העיר קרית מלאכי על שטחי מחנות קסטינה

תכנית להגדלת העיר קרית מלאכי על שטחי מחנות קסטינה


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

חברת יוזמות מתמחה בהכנת תב"עות של שכונות מגורים, תעסוקה ותשתיות צבאיות על אזורים שהיו מזוהמים בשמנים ודלקים.

תכנית של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל להקמת שכונות מגורים על שטח שמפנה משרד הביטחון במחנות קסטינה משלב התב"ע ועד שלב ההקמה  – לוותה ע"י יוזמות  בהכנת תסקיר השפעה כולל על הסביבה. תסקיר מורכב שכלל מספר מרכיבים שאינם שכיחים: סקר אקוסטי מכביש 3, סקר ריחות ממקורות ריח באזור תעשייה באר טוביה ואחרים, סקר קרקע PHASE1 באזור מסובך של סדנאות צבאיות שהוסרו, בורות טיפול ברכבים, תעלות ניקוז, שיפוץ מכלולי רכב ואחרים
לאחר התסקיר, תכנון לנושאי מניעת זיהום מי תהום מקרקע מזוהמת, מתווה לבדיקות קרקע וליווי הבדיקות, ניתוח התוצאות, הסקת המסקנות, וליווי הוצאת הקרקע המזוהמת והחלפתה.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • סקר אקוסטי ותכנית מיגון ע"י סוללה אקוסטית ומיגון דירתי
  • סקר ריחות ממספר מקורות באזור התכנית – תעשייתיים, חקלאיים ומט"שים
  • סקר קרקע ראשוני PHASE1
  • תסקיר מלא של השפעה על הסביבה לאישור המחוזית
  • הכנת תכנית בדיקות קרקע בשתוף הגנת הסביבה
  • ליווי הביצוע שלה , ניתוח הממצאים והסקת המסקנות לגבי טיפול בקרקע
  • ליווי הביצוע בהיבטים האקוסטיים