תסקירי השפעה על הסביבה לתחנות כח

תסקירי השפעה על הסביבה לתחנות כח


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

מזמין הפרויקט: גלובל פאוור בע"מ
אדריכל הפרויקט: נודלמן בינה, אדריכלים ומשרדי אדריכלות
הקיף הפרויקט: שבעה תסקירי השפעה על הסביבה בתחנות כח
מנהל הפרויקט ביוזמות: איתי בורשטיין
מחלקה ביוזמות: תכנון סביבתי
צוות הפרויקט ביוזמות: יוסי קליק, רן קליק, איתי בורשטיין, ירון מיכאל, מיכאל מוגילבסקי, יוסי באזיס

גלובל פאוור בע"מ מעוניינת להקים תחנת כוח עצמית קטנה, מוסקת בגז טבעי, במחזור משולב ובקוגנרציה שתספק חשמל למערכת החשמל הארצית, וזאת על פי הוראות תמ"א 10/ד'/8 – תחנות כוח בהספק עד 250 מגה ואט.
בתחנה תוקמנה יחידות מחזור משולב שתייצר 13.8 מגווט מהם 11.1 בטורבינת הגז ו- 2.7 תוספת מניצול חום שיורי בטורבינה קיטורית. כמו-כן בתהליך הקוגנרציה משולב תהליך של ייצור מים קרים בהיקף של כ- 600 טון קירור/שעה או 700 מ"ק/שעה שהם שווי ערך ל- 4.57 מגווט חשמל נוספים. התחנה במחזור משולב הינה בנצילות חשמלית של 35.94% במחז"מ ושל 63.1% נצילות תרמית כוללת.
אפשרות נוספת היא להקמת התחנה תוך שימוש במנוע גז בהספק דומה ותוך ניצול חום שיורי להפקת מים קרים בהיקף דומה. נצילות חשמלית של חלופה זו היא 48.04% במנוע ונצילות תרמית כוללת 85.19%.
שני התהליכים ביחידות הייצור מביאים לניצול מיטבי של האנרגיה הגלומה בדלק ההיסק גז טבעי שהינו מקור אנרגיה נקי ביחס לדלקים פוסיליים אחרים. כמו-כן, בגלל ייצור האנרגיה הגבוה ליחידת דלק, פליטת המזהמים הסגולית טובה בהרבה ביחס לתחנות דומות של חברת החשמל המונעות בגז טבעי.
החשמל המיוצר בתחנת הכוח יסופק ישירות לרשת החשמל במתח גבוה.

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • תסקירי השפעה על הסביבה