תת"ל 48 – כביש מס' 77 קטע תל קשיש מחלף ישי

תת"ל 48 – כביש מס' 77 קטע תל קשיש מחלף ישי


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

כביש מס' 77 בקטע הנדון הוא פתרון לקטע כביש קיים (722-75) שבו כשל תנועתי – פקקי תנועה רבים בשעות העומס.

כביש 6 מתפצל ביקנעם לזרוע מערבית המגיעה לנהריה וזרוע מזרחית המגיעה לקרית שמונה. קטע זה הוא הקטע הראשון של הזרוע המזרחית ואחד הקטעים האחרונים שנמצאים בהליך תכנוני.

בפרויקט המוגש לועדה לתשתיות לאומיות, ריכז הצוות המקצועי ביוזמות את עריכת התסקיר וצוות של כ 10 מתכננים מתחומים שונים. בנוסף, צוות יוזמות סיפק את השירותים הסביבתיים בתחומים עליו הוא אמון – איכות אוויר, רעש, אקולוגיה, ייעוץ סטטוטורי ועוד.

בנוסף בוצעה בפרויקט עבודה מקיפה בתחומי איכות האוויר- אפיון תכנית ניטור מורכבת, אפיון תחנות הניטור/ ליווי, הקמתן וליווי הפעילות השוטפת שלהם. דוחות הניטור של הנתונים מופקים ע"י צוות יוזמות באופן שוטף.

חברת יוזמות ייצגה את מע"צ בהכנת מתודולוגיה מורכבת לחישוב הפליטות מכלי רכב בפרויקט. בשל המורכבות הטופוגרפית נדרשה עבודה ייחודית לגיבוש מתודולוגיה מוסכמת על המשרד להגנת הסביבה ומציאת דרך הפעלת המודל הנכונה והמדויקת.

כי כחלק מהפרויקט נבחנו כ 8 חלופות תכנון בניהן מנהור, תוואי חלופי ותוואי משוקע  חלקית.

לכל הפרויקטים

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • סקרי בחינת חלופות וייתכנות לפי מדרג ייעודי ושימושי קרקע של תמ"א 10/ד/10
  • סקרים נופיים- השתלבות נופית והדמיות
  • סקרי עצים לסימון ושימור עצים בוגרים בשטחים
  • סקרי שימור באתרים סמוכים לאזורים לשימור
  • דוחות שימור ותיעוד קרקע חקלאית לאישור משרד החקלאות להמרת הקרקע
  • דוחות הידרולוגיים באזורים על מי תהום שמשמשים למי שתייה
  • סקר סביבתי מקיף לפי הנחיות התמ"א
  • ליווי עד לאישור הועדה המיוחדת שליד המחוזית ועד לקבלת היתר הבניה