הבורסה לניירות ערך בת"א

הבורסה לניירות ערך בת"א


תיאור הפרויקט

לכל הפרויקטים

שם הפרויקט: הבורסה לניירות ערך בת"א
מזמין הפרויקט: הבורסה לניירות ערך בת"א
אדריכל הפרויקט: ערי גושן אדריכלים
מנהל הפרויקט ביוזמות: לירון זקס
צוות הפרויקט ביוזמות: רן, לירון, עפרי

מבנה בית הבורסה לניירות ערך החדש בת"א

שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט

  • ייעוץ לבניה ירוקה
  • הצללה חיצונית
  • דו"ח תרמי לפי תקן ישראלי 5282 דרוג A בשיטה התפקודית