התעדה לתקן ישראלי 5281

ת"י 5281 לבניה ירוקה

"בנייה ירוקה" היא שם כולל לגישה רחבה לתכנון נכון של מבנים במטרה להפוך את התכנון המבני לתכנון מקיים וסביבתי.

בניה ירוקה עוסקת במכלול תחומי הבניה – אנרגיה, מים, חומרי בניה, פסולת וניצול קרקע, בריאות רווחה, ועוד.
כחלק מתהליך הליווי של מבנה בתהליך הפיכתו לבניין ירוק לתקן 5281 , יוזמות מספקת ליווי מלא כולל אפיון הפרוגרמה המתאימה, יישום מודלים שונים לאופטימיזציה של התכנון (אנרגיה, מיקרו אקלים, אפיון אסטרטגיות פסיביות).

חברת יוזמות חברה במועצה הישראלי לבניה ירוקה, משתתפת בעדכון התקן הישראלי לבניה ירוקה 5281 ואפיון חלקיו השונים כחלק מהתהליך המובל על ידי מכון התקנים. הצוות המקצועי ביוזמות מוכשר על ידי הגורמים המוסמכים ללוות פרוייקטים לבניה ירוקה לתקן 5218.

יוזמות מובילה פרויקטים חלוציים בארץ, בכל התחומים – מבני תיירות ומלונאות, מבני מגורים, מבני משרדים קמפוסים אוניברסיטאיים ופרוייקטים לאומיים כמו בסיס צבא.

חברי הצוות ביוזמות מכירים את דרישות הרשויות, מכון התקנים, היחידות הסביבתיות ומלווים עשרות פרוייקטים מול הגורמים הללו בכל רגע נתון, כך שיוזמות נותנת מענה מלא ליזם.