תסקירי השפעה על הסביבה

תסקירי השפעה על הסביבה

יוזמות מציעה סקרי השפעה על הסביבה על מנת לצפות ולהעריך את השפעתם של מבנים או מתקנים חדשים על סביבתם