מודלים – איכות אויר

מודלים - איכות אויר

יוזמות מכינה מודלים של איכות אויר:

  • איתור מוקדי זיהום אויר
  • ניתוח המזהמים
  • ניתוח ומיפוי התפשטות מזהמים במרחב על בסיס תנאים מטאורולוגיים
  • המלצות לתכנון ולמיגון