ליווי ותכנון ביצוע לפי דרישות סביבתיות

ליווי ותכנון לפי דרישות סביבתיות

יוזמות מבצעת ליווי ותכנון ביצוע לפי דרישות סביבתיות של רשויות, גופים ירוקים, ומשרדי ממשלה:

  • מעקב בשטח אחר מילוי הדרישות ע"י קבלנים
  • זיהוי מפגעים סביבתיים
  • מתן פתרונות בפועל