בדיקת רוחות ממוחשבת – CFD

CFD simulation

תהליך תכנון של מבנים ירוקים ושל שכונות, הכוללות בניה מורכבת או מבנים גבוהים, מחייב בחינה של השפעת רוחות בלתי רצויות על המבנים המתוכננים והסביבה הבנויה. מצבים אורבניים מסוימים כמו בניה גבוהה במרקם נמוך, בניה בסמוך לים עם חשיפה לרוחות חזקות או בניה מרקמית צפופה, מייצרים מצבים בהם קיימת התגברות רוחות בסמוך למבנים. התגברות זו, ניתנת למדידה בכלים ממוחשבים מורכבים המאפשרים לבצע סימולציה פיזיקלית לחיזוי תנועת הרוח בסביבה החיצונית.