BREEAM

תקן ה – BREEAM הוא תקן שהותקן באירופה ומוכר היום כתקן בינלאומי. התקן כולל התייחסות רחבה להיבטי הבניה הירוקה ומקיף את כלל סוגי הבניה – מבנים חדשים, שיפוץ, קמפוסים, עיצוב פנים ועוד.
לתקן ה BREEAM גישה ייחודית המאפשרת לו לשקלל בניה והתאמות בינלאומיות לאור הגדרת תהליכי תכנון נכונים לצד מדדים מדויקים.

חברי הצוות המקצועי ביוזמות מכירים הן את דרישות התקן והן את מאפייני הבניה בארץ והיכולת לעמוד בדרישות שלו. כמו כן יוזמות מבצעת את כלל הסימולציות והמודלים הנדרשים כחלק מתהליך ההסמכה.