תכנון סביבתי ותכנון מפורט לתב"ע

תכנון סביבתי ומפורט לתבע

ליווי צוות התכנון בכל רבדי תכנית הבינוי. פתרונות לסוגיות בכל תחומי הסביבה:

  • אקולוגיה, נצפות נופית,אקוסטיקה, אויר, קרקע, מי תהום, ניקוז, ססמיקה, עצים, קרינה, אינסטלציה ועוד
  • תכנון שכונות בנות קיימא ותכנון אזורי תעשיה בני קיימא ביחס למכלול נושאים: תחבורה ציבורית, טביעת רגל אקולוגית, שיקום אזורים טבעיים, שטחים פתוחים, קישוריות להולכי רגל, זיהום תאורה, גינות קהילתיות, שיתוף הציבור, שימוש בחומרים ממוחזרים, תשתיות, חיסכון במים בשטחים ציבורים ובבניינים, מחזור מים, אנרגיה מתחדשת ועוד
  • תכנון ע"פ תקן LEED  לשכונות