סקרי שפכים

יוזמות מבצעת סקרי שפכים במפעלי תעשיה ומתקנים תעשיתים