אנו מלווים פרויקטים פרטיים וציבוריים בהם שיפוץ המבנה הוא המשימה העיקרית.

שילוב עקרונות בניה ירוקה בשיפוץ מבנה קיים הינו לעיתים משמעותי יותר מבניה חדשה לאור העובדה כי מדובר במבנים ישנים שלא נבנו לפי תקנים מודרניים.

דגש העיקרי הוא על בידוד, ותכנון נכון יותר ונבחנות חלופות ועלויות בכלי תוכנה מתקדמים לפני יציאה לביצוע.

פרויקטים נבחרים