בדיקת תאורה טבעית

תאורה_טבעית

יוזמות מבצעת בדיקות תאורה טבעית באמצעות כלי מדידה מוכרים לבחינת רמות התאורה הקיימות לפני או לאחר תכנון תאורה כבסיס לאפיון תאורה נכון.