מודלים – אקוסטיקה לתב"ע

אקוסטיקה לתבע

יוזמות מבצעת תכנון אקוסטי ראשוני ומפורט:

  • מידול ומיפוי רמות רעש צפויות ורצפטורים רגישים
  • המלצות לתכנון
  • אמצעי מיגון

.