תכנון אקוסטי ראשוני ומפורט

תכנון אקוסטי

יוזמות מספקת תכנון אקוסטי ותכנון מפורט כולל:

  • אומדן רעש
  • רצפטורים רגישים
  • אמצעי מיגון והשתקה
  • אישור הרשות המקומית לתכנון