אזור תעשייה ספירים

אזור תעשייה ספירים


תיאור הפרויקט

יזם – משרד הכלכלה.
אדריכל – ד.איתן / ר.להב – ריג אדריכלים מתכנני ערים

כחלק ממהלך לתכנון אזורי תעשיה "ירוקים", נבחרה כפיילוט הרחבת פארק התעשייה "ספירים" הממוקם מזרחית לאזור התעשייה שדרות. הפעלת הפארק תיעשה במתכונת חסכונית וסביבתית תוך השתלבות בתהליכי התכנון העתידיים של הפארק וכן שיפור המצב הקיים. צמצום פליטות, הפחתת פסולת, ייעול אנרגטי, הגברת המחזור ועוד. אזור התעשייה יפותח במסגרת בנייה ירוקה וינחה את המפעלים המוקמים איך לבנות את מפעליהם באופן שיצמצם פגיעה בסביבה.

חברת יוזמות לוקחת חלק בפרוייקט נסיוני וייחודי זה, מספקת חוות דעת סביבתית להרחבת הפארק תוך הוספת 630 דונם. במתחם הפארק מתוכנן מרכז אנרגיה (קו גז טבעי יעבור בסמוך וישמש להסקה) ומרכז קירור. ניתנו המלצות להעתקת בריכות התמלחת הנמצאות בסמוך לשטח התכנית ואופן ביצוע הדיגום. נבדקו מפגעי פסולת, חומ"ס ואסבסט, בוצע מודל אקלימי לבדיקת רוחות ואותרו מקורות פוטנציאלים לזיהום קרקע ומי תהום והשפעות סביבתיות נוספות דוגמת רעש, אור. ניתנו הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה במגרשים לתעשייה. פארק תעשיה ספירים