Author - יוזמות סביבה

תכנון מקיים לתעשייה ביוזמות- 2017

אזור תעשייה ספירים- אזור תעשיה בר קיימא משותף ליישובים שער הנגב ושדרות.
"אזור תעשיה ספירים בשער הנגב", הנו אזור תעשיה מקיים מדגים של משרד הכלכלה. האזור מתוכנן על שטח של כ-630 דונם, והוא מהווה הרחבה לאזור תעשיה קיים, של כ-300 דונם.
האזור מיישם לפי התכנית המוצעת, עקרונות של קיימות שעדיין אינם מיושמים באופן סדיר באזורי תעשיה, כמו : מרכז אנרגיה מרכזי שמיצר אנרגיה בקוגנרציה על גז טבעי , מרכז קרור מרכזי שמשולב במרכז האנרגיה, מרכז לטיפול בשפכים עם אפשרות למיחזור מים מושבים לגינות, הקמת מרכז תחבורה עם מערך הסעות לרכבת, שילוב בניה ירוקה ומרכיבי "עיר חכמה" בתכנון, הכנת תכנית מקיימת לכל מפעל כולל הפחתת פליטות לסביבה, בכל הנושאים, וכן שקום סביבתי מסיבי של בריכות תמלחת ישנות שיהפכו לפארק תעשיה פורח.
כמו כן שלוב אזור התעשיה בקריה האקדמית "ספיר".
יוזמות למען הסביבה מובליה בפרויקט זה את התכנון הסביבתי, תוך הטמעת הרעיונות האלו בתכנית התב"ע, בתקנון התב"ע, בשיקום הבריכות, ובהמשך בליווי ההקמה והיישומים.

תכנון מקיים לנהול נכון של משק האנרגיה- תחנות כוח קטנות קוגנרטיביות.
מערך התחנות כוח הקטנות הקוגנרטיביות בארץ נמצא בתהליך פיתוח מרשים, כחלק מתהליך עולמי, וייושם בקרוב עם השלמת הליך האישורים למכסות ותעריפים ברשות למשק החשמל.
תחנת כוח עצמית קטנה, מוסקת בגז טבעי, במחזור משולב או במחזור פשוט ובקוגנרציה שתספק חשמל, קיטור ומים קרים במערכת החלפת חום לקור, למפעלים, כאשר עודפי החשמל, אם וככל ויהיו ימכרו למערכת החשמל הארצית, היא הפתרון הזול ביותר שקיים במערך האנרגיה במדינה.
התחנות מתמקמות בתוך או צמוד למפעלים צורכי האנרגיה, חוסכות מקום וחוסכות עלויות והפסדים, בנוסף חוסכות הולכת אנרגיה כאשר הן מתחברות לקוי החשמל המקומיים בלי צורך בהשנאה.
הנצילות הכוללת הכולל היא גדולה מאוד, במחזור משולב נצילות תחנת הכוח הכוללת הינה 52.3% ובחלופת מנוע גז, נצילות תחנת הכוח הכוללת הינה 67.5% . (זאת כאשר הנציליוות בתחנות מקבילות של חברת החשמל הן בין 35%-45)
ההשפעות הסביבתיות שלך התחנות האלו קטנות ,הן עומדות בתקנים מחמירים של פליטות, אינן פולטות שפכים, אינן מחזיקות בחומרים מסוכנים, מבוססות מערכות מבודדות רעש ואינם מזהמות מים וקרקע.
התחנות מצמצמות פליטות גז חממה, עד כדי 30% -55 בפליטות פחמן דו חמצני, חוסכות בצריכת חשמל ע"י המפעלים עקב אספקת מי קירור למפעלים ע"י התחנה, חוסכות בצריכת גז טבעי במפעלים עקב אספקת קיטור למפעלים, חוסכות בפליטות מהתחנות ברשת החשמל מהייצור של התחנה וחוסכות בהפסדי הולכת החשמל המסופק למפעלים עקב ייצור בתחנה בסמוך לצרכנים והולכה קצרה.
חברת "יוזמות סביבה" מקדמת מספר רב של תחנות כאלו, מסייעת להכנת מערך חישובי הפליטות כולל לאויר, פליטות רעש , מכינה תסקירי סביבה, ומאשרת תב"עות לשינוי יעוד . לאחר מכן מלווה את התכנון המפורט, מכינה מסמכים סביבתיים נילווים לשלב ההקמה כולל בקשות להיתרי פליטה והשלמות נדרשות לנושאי רעש , שפכים, קרינה, תיקי מפעל לחומרים מסוכנים , עד לקבלת היתר ההפעלה.

בסיס חכם- בניה חכמה ומקיימת בצה"ל

מהו בסיס חכם:
ייחודו של הצבא הוא שהוא המתכנן, המבצע ולבסוף גם המשתמש הסופי במתקניו. כלומר, הצבא מתכנן ובונה מבנים לעצמו ועל כן בעל פוטנציאל גדול יותר לחשוב לטווח רחוק וליהנות מתכנון וביצוע נכונים, חכמים וחסכוניים.
כידוע הצבא, על כלל ענפיו, מתפעל מתחמים גדולים בכל רחבי הארץ בהם משרתים, עובדים וחיים אלפי אנשים. לכן, האתגר של תכנון בסיסים חכמים משמעותי ומורכב.
תפיסת הבסיס החכם עיקרה ראייה אופטימלית של ההיבטים השונים בבסיס ויצירת "סינרגיות " ביניהם, כך שמערכת אחת תשלים עבודתה של מערכת אחרת.
באמצעות הטכנולוגיות השונות, תרד צריכת האנרגיה החיצונית למינימום האפשרי, יופחת העומס על מערכות הטיפול בשפכים, יצטמצמו כמויות הפסולת המפונות מהבסיס ובקצה תצטמצם טביעת הרגל האקולוגית של הבסיס תוך כדי חסכון כלכלי לאורך זמן.
חשוב לומר כי על אף התכנון המורכב והטכנולוגיות היקרות, על פי חישובי תועלת, ישנו צפי להחזר ההשקעה בטווח הקצר.
איך מתכננים בסיס חכם:
בראשית העבודה עלינו לאסוף מידע שימושי, זאת על מנת לאפיין את האסטרטגיה הנכונה לבסיס. נאסוף מידע על אורח החיים במחנה, מיקומו הגיאוגרפי, אפיון השימושים הצבאיים שבו ועוד. לאחר איסוף הנתונים נבחנות חלופות שונות על יתרונותיהן וחסרונותיהן. לבסוף נדרשת כמובן מחשבה יצירתית בשביל להגיע לפתרונות מיטביים.
למשל, באחד הבסיסים שאותם תכננו הוצע שימוש בפסולת המיוצרת בבסיס להפקת אנרגיה מתחדשת, זאת באמצעות תהליך גזי פיקציה – תהליך תרמי המייצר אנרגיה מפסולת. בעזרת תהליך זה נביא לחסכון כספי בצריכת האנרגיה ולצמצום כמויות הפסולת המיוצרות במחנה.
דוגמא נוספת ליישום של חסכון אנרגטי היא באמצעות התקנת תאים פוטו-וולטאים (PV) ברחבי הבסיס, זאת בכדי לייצר אנרגיה מתחדשת מהשמש. בזכות כמות השטחים הגדולה, ניתן ליישם את המערכת במקומות שונים בבסיס תחת אותו מפעיל ולהביא ליעילות גדולה יותר. בתוך כך, במחנות שתכננו הצענו גם לשלב אלמנטים ליצירת צל. על האלמנטים האלו יותקנו התאים הפוטו-וולטאים אשר יעניקו צל לשוהים בבסיס במקביל להשגת החיסכון באנרגיה. כך הצלחנו לייעל שני תהליכים באמצעות תכנון מיטבי.
בעיה נוספת שנדרשנו אליה בבסיס החכם היא מערכת המים. איך ניקח את כמויות המים המשומשים הגדולות ונעשה בהן שימוש נוסף?
בעיר הבה"דים-אחד הפרויקטים הגדולים במזרח התיכון, בהתאם להצעתנו הוקם מתקן לטיפול וטיהור שפכים מתקדם לכ-1000 מ"ק ביום. נוסף לאותו מט"ש שהוקם במחנה הצענו להשקיע במערכת צינורות כפולה שמאפשרת להשתמש במים האפורים המיוצרים בבסיס לצרכי השקיה, כיבוי אש והדחת אסלות.
יוזמות למען הסביבה גאה לקחת חלק בהצעדת בסיסי צה"ל לתפיסה פורצת דרך סביבתית, כלכלית וחברתית, אשר מנעימה את שירותם של חיילי צה"ל תוך כדי חיסכון לצבא ולמדינה.

הערות:
1. תהליך הגזיפיקציה הוא תהליך תרמוכימי, בו מופעלים על חומר מוצק לחצים גבוהים, בטמפרטורות גבוהות. התוצר הוא גז דלק.
2. פוטו-וולטאים- התקן סולארי להפקה ישירה של אנרגיה חשמלית על ידי קליטת קרינה אלקטרומגנטית( אור) מן השמש.
3.טיהור שפכים- הוא תהליך של הוצאת חומרים מזהמים, כימקלים וחיידקים, המסוכנים לבני אדם, ממי הביוב באמצעות תהליכים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים.

שכונה 360 – כלי מדידה לשכונות בנות קיימא

"שכונה 360 – מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים", הינו כלי עבודה תכנוני ויישומי שפותח ע"י המועצה הישראלית לבניה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון . כלי זה הינו כלי מדידה, המיועד לכל פרוייקט של בנייה למגורים בישראל, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן.
זאת, על ידי הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימא בתכנון שכונות מגורים. הכלי קובע קריטריונים להערכה ואמות מידה לאיכות התהליך התכנוני, לשילוב שיקולים סביבתיים בתכנון ובביצוע, ולקידום עירוניות במרחב השכונתי. כלי זה כולל מערכת מדדי איכות חדשניים שפותחו בשיתוף עם מומחים ויועצים רבים מישראל ומהעולם בנושאים רב-תחומיים.

למה צריך שכונה 360
מרבית השכונות החדשות הנבנות בימים אלו, הן תוצר של תפיסה תכנונית פרברית שרווחה מזה כמה עשורים בעולם המערבי – שכונות לינה ללא שימושים מעורבים (מסחר, תעסוקה ופנאי). שכונות אלה לרוב מנותקות מהעיר בה נבנו, מחייבות שימוש ברכב פרטי, מקשות על פיתוחה של תחבורה ציבורית ברמת שירות גבוהה, והרחובות בהן אינם מעודדים הליכתיות. כתוצאה, שכונות אלה בזבזניות במשאבים, הומוגניות ואינן מסוגלות לספק שירותים ברמה נאותה לתושביהן. שכונה 360 מורכב משלושה פרקים: 'תשתית ובינוי', 'מרחב טבעי וציבורי' ו'שימוש יעיל במשאבים'. כל פרק מחולק לנושאים המתייחסים להיבטים שונים של תכנון מרחבי בר קיימא בסביבת המגורים. עבור כל נושא נכתבו דרישות בהן יש לעמוד וצוין התיעוד הנדרש לצורך הוכחת העמידה בדרישה. עמידה בדרישה מאפשרת לצבור ניקוד, כאשר סך הניקוד הנצבר משוקלל לכדי ציון ודירוג עבור הפרויקט כולו. השימוש בכלי זה יסייע לפתח את המרחב הבנוי בישראל תוך שימור ושיקום המרחב הפתוח והטבעי, צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנלוות לתהליך הבנייה והפיתוח, ושיפור איכותו של המרחב הבנוי תוך עידוד חיי קהילה שכונתיים. פרויקט בנייה אשר יוסמך על בסיס הכלי יזכה באסמכתא מצד גוף שלישי מקצועי )המועצה הישראלית לבנייה ירוקה(. לצד ההכרה, יזכה הפרויקט בדירוג מידת הקיימות בהתאם לסך הנקודות שהשיג. מטרת הדירוג הינה לעודד מצוינות ולקדם את השוק ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא במרחב הבנוי.

פרוייקטים של יוזמות עם שכונה 360
חברת יוזמות חרטה על דגלה להשתמש בכלים התכנוניים החדשניים ביותר הקיימים במשק ועל כן ממליצה ללקוחותיה על שכונה 360. מבין הפרוייקטים המגוונים אותה מלווה החברה, ניתן למנות מספר פרוייקטים חדשניים שאימצו את השימוש בכלי: שכונות המגורים בשדרות פלח 11, באילת פלח 1 ובאילת פלח 2.

הערות :

1. http://www.nd360.org
2. המועצה הישראלית לבניה ירוקה הינה הגוף פורץ הדרך בקידום תחום הבנייה הירוקה בישראל. משרד הבינוי והשיכון הינו שותף אסטרטגי הממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים, בעל הנסיון הביצועי.