סקרי קרקע מזוהמת

סקרי קרקע

יוזמות מבצעת סקרי קרקע הסטורים (phase I):

  • זיהוי ומיפוי אתרים החשודים בזיהום קרקע
  • זיהוי החומרים החשודים
  • התאמת הדגימות הרלוונטיות
  • מיפוי קידוחי דיגום
  • ליווי דיגום וניתוח הדגימה