LEED

תקן ה – LEED הוא תקן שהותקן בצפון אמריקה ומוכר היום כתקן בינלאומי.
התקן כולל התייחסות רחבה להיבטי הבניה הירוקה ומקיף את כלל סוגי הבניה – מבנים חדשים, שיפוץ, קמפוסים, עיצוב פנים ועוד.

מהנדסי חברת יוזמות מתמחים באפיון של מבנים לתקן LEED ומכירים הן את דרישות התקן והן את מאפייני הבניה בארץ והיכולת לעמוד בדרישות שלו.

כמו כן יוזמות מבצעת את כלל הסימולציות והמודלים הנדרשים כחלק מתהליך ההסמכה.