סקרי ריחות

יוזמות מבצעת סקרי ריחות למכוני טיהור שפכים (מט"ש), מפעלים ומתקני תעשיה ותכניות בינוי:

  • מיפוי התפשטות ריחות במרחב
  • זיהוי רצפטורים רגישים
  • מתן פתרונות תכנוניים וטכנולוגיים