שירותים למפעלי תעשיה

יוזמות למען הסביבה מציעה סיוע וליווי למפעלי תעשיה בהתמודדות עם הדרישות ההולכות וגדלות של המשרד להגנת הסביבה